The Ghetto-Fabulous Lady Episode 21-25

TheGhettoFabulousLady Episode 21
TheGhettoFabulousLady Episode 22
TheGhettoFabulousLady Episode 23
TheGhettoFabulousLady Episode 24
TheGhettoFabulousLady Episode 25